Besök

Vill du ha besök av Elin?


Är du intresserad av att boka ett besök av mig på din skola eller ditt bibliotek? Vad kul! Jag har beskrivit ungefär vad jag brukar göra under ett besök i min profil på Författarcentrums hemsida. Ta gärna kontakt med mig om du har en annan idé eller ett upplägg för en workshop eller ett besök.


Boka via Författarcentrum Syd eller via mejl. Arvode enligt Författarförbundets rekommendationer. F-skattesedel finnes.*   *   *